Priser

Renovasjon husholdninger

  pris inkl. mva.
    2019 2020
Helårs abonnement bolig stk 3 918,00 4 035,00
Hytter i regulert felt stk 2 693,75 2 860,00
Hytter spredt stk 1 345,00 1 430,00
Driftshytter stk 672,50 715,00
Tillegg for større restavfallsdunk stk 1 000,00 1 000,00

 

 

Privat avfall levert HÅR-IKS (større mengder)

  pris inkl. mva.
Restavfall levert anlegg tonn 2 035,00 2 040,00
Rivnings-bygnings-og treavfall usortert tonn 1 450,00 1 450,00
Alminnelig sortert avfall tonn 1 450,00 1 450,00
Spesialavfall som trykkimp. kreosotimp. asbest, gips m.m. tonn 3 208,00 3 208,00
Metall, glass tonn 1 171,00 1 180,00
Papp, papir tonn 796,00 400,00

 

Fraksjons prisene kan bli endret ved evt pris økning for levering.

 

Slam husholdninger

  pris inkl. mva.
    2019 2020
Helårs abonnement bolig tømming hvert år opp til 4 m3 stk 2 230,00 2 230,00
Helårs abonnement bolig tømming annenhvert år opp til 4 m3 stk 1 109,00 1 109,00
Hytte tømming hvert år opp til 4 m2 stk 2 230,00 2 230,00
Hytte tømming annenhvert år opp til 4 m2 stk 1 109,00 1 109,00
Hytte tømming hvert 4. år opp til 4 m2 stk 560,00 560,00
Slam ekstra avgifter pris ink. mva.
Tømming opp til 4 m2 tank stk 2 230,00 2 230,00
Tømming pr. m3 store tanker m3 660,00 660,00
Tømming av minirenseanlegg stk 2 438,00 2 438,00
Tømming utenom rute stk 2 500,00 2 600,00
Krisetømming / nødtømming stk 4 500,00 4 992,00

Renovasjon Næring

  pris eks. mva.  
    2019 2020
Helårs abonnement bolig stk 3 134 3 228
Hytter i regulert felt stk 2 155 2 288
Hytter spredt stk 1 076 1 144
Driftshytter stk 523 572
Tillegg for større eller ekstra restavfallsdunk stk 1 000 1 000

Næringsavfall HÅR-IKS

pris eks. mva.  
Restavfall hentet. tonn 2 040 2 040
Restavfall levert anlegg tonn 1 450 1 500
Rivnings -bygnings og treavfall usortert tonn 1 450 1 450
Alminnelig sortert avfall tonn 1 450 1 450
Spesialavfall som trykkimp, kreosotimp, asbest, gips m.m. tonn 3 208 3 208
Metall, glass tonn 1 171 1 180
Papp, papir tonn 796 400

Fraksjons prisene kan bli endret ved evt pris økning for levering.

 

Slam næring

enhet pris eks. mva.  
    2019 2020
Helårs abonnement bolig tømming hvert år stk 1 784 1 784
Helårs abonnement bolig tømming annenhvert år stk 887 887
Hytte tømming hvert år stk 1 784 1 784
Hytte tømming annenhvert år stk 887 887
Hytte tømming hvert 4. år stk 448 448
Slam ekstra avgifter   pris eks mva  
Tømming opp til 4 m3 tank stk 1 784 1 784
Tømming pr. m3 store tanker m3 528 328
Tømming av minirenseanlegg stk 1 850 1 950
Tømming utenom rute stk 2 500 2 600
Krisetømming / nødtømming stk 4 500 4 992